Catastrophe Scout

Kamēr pasaulē visi runā par divām samilzušām problēmām – Covid-19 un politiku – komanda strādā pie jauna tehnoloģiska risinājuma, ar kura palīdzību nākotnē būs iespējams veiksmīgāk kā līdz šim prognozēt ar zemes nogruvumiem saistītu katastrofu rašanos. Komanda apzinās, ka ejams garš ceļš, taču to iedvesmo apziņa, ka viņu tehnoloģiskais risinājums varēs glābt kāda cilvēka dzīvību nākotnē.

Pēkšņa bīstamu hidrodinamisko procesu aktivizācija ir viens no galvenajiem katastrofu izraisītājiem daudzos apdzīvotos un rūpnieciskās darbības rajonos dažādās pasaules valstīs. Katru gadu šādās katastrofās iet bojā vairāki tūkstoši cilvēku, un notiekošo klimata pārmaiņu ietekmē šādas katastrofas notiek arvien biežāk un to rezultātā radītās negatīvās sekas ir aizvien postošākas.

Katastrofas tāpat rada ne tikai būtiskus ekonomiskos un cilvēkresursu zaudējumus, bet arī apkārtējās vides piesārņojumu un tās pievilcības samazināšanos, floras un faunas zudumus: “Galvenie uzdevumi, ko esam apņēmušies risināt šo sešu mēnešu laikā Kings projektā, ir, pirmkārt, mūsu tehnoloģiskā risinājuma bīstamu hidrodinamisko procesu ietekmē radušos katastrofu prognozēšanai un monitoringam priekšrocību pamatošana attiecībā pret citām pašlaik tirgū pielietojamām alternatīvām šīs problēmas risināšanā. Otrkārt, tirgus izpētes rezultātā spēsim izdarīt secinājumus par to, kādiem jābūt ierīces galvenajiem parametriem un raksturlielumiem.”