BASAFUL

Esam trīs Business Academy pārstāvji, kuri Kings ietvaros vēlas uzlabot studentu digitālo pakalpojumu aģentūras “Basaful” darbību. Šie uzlabojumi turpmāk ļautu integrēt un piesaistīt arvien vairāku jaunus studentus ar visdažādākiem talantiem. Tādejādi, mēs spētu popularizēt mūsu vīziju un paātrināt izglītības pāreju uz kompetencēm balstītu pieeju. Mūsu 6 mēnešu plāns ir veidot organizācijas inovāciju, kas sevī ietver lojalitātes programmas un citu noderīgu pieeju ieviešanu aģentūrā, kas sekmēs uzņēmuma kultūras, projektu izsekošanas un savstarpējas komunikācijas iespēju attīstību. Vēlamies veidot iespējas katram studentam gan attīstībai, gan prasmju pielietošanai praksē!