Noslēdzies projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/004 “Kurzemes inovāciju granti studentiem” sestais cikls

2022.gada 28.septembrī Ventspils Augstskolā norisinājās projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/004 “Kurzemes inovāciju granti studentiem” projekta sestais, tajā skaitā pēdējais cikls, kur projektā iesaistītās komandas sniedza atskaites par projekta iesaistītajā laikā sasniegto žūrijas komisijai. Kopumā pasākumā ziņojumus par paveikto sešu mēnešu laikā ziņoja desmit komandas, kas ietver trīs start – up skolu komandas, kā arī septiņus studentu laboratorijas komandas.

Pēc ziņojumu sniegšanas tika sadalītas naudas balvas – 2500,00 EUR vienreizējo stipendiju ieguva komanda “EMORI”, kas projekta īstenošanas laikā izstrādāja psiholoģisku pašpalīdzības intervenci mobilās lietotnes veidolā, kas paredzēta gan potenciālo emociju pārvaldīšanas jeb regulācijas grūtību identificēšanai, gan arī sniedz iespēju pilnveidot savas emociju regulācijas prasmes, tādējādi labāk iepazīstot savu iekšējo pasauli un uzlabojot dzīves kvalitāti. Savukārt, 1500,00 EUR vienreizējo stipendiju ieguva komanda “Basketbola līgas NFT”, kas projekta īstenošanas laikā izstrādāja virtuālas kartiņas , kur izstrādātais produkts kalpotu kā mārketinga elements, iesaistot iepriekšējo paaudžu labākos sportistus kā NFT kolekcijas vēstniekus visā Eiropā, kā arī 1000,00 EUR vienreizējo stipendiju ieguva komanda “UWV Project”, kur komanda projekta īstenošanas laikā veica darbus bezpilota transporta sistēmai, kur tika izstrādāti šīs sistēmas modularitātes koncepciju un tehniskos principi, lai sistēma būtu ērta un ergonomiska lietotājam un transformējama dažādām atpūtas un industrijas vajadzībām.

Projekta Nr.1.1.1.3/18/A/004 “Kurzemes inovāciju granti studentiem” galvenais mērķis bija attīstīt akadēmiskajā mācību vidē integrētu praktisku un kompetentu atbalsta sistēmu inovāciju un uzņēmējspēju veicināšanai Kurzemes reģiona studentos. 

Projektu Nr. 1.1.1.3/18/A/004 “Kurzemes inovāciju granti studentiem” īsteno Ventspils Augstskola sadarbībā ar sadarbības partneriem – Liepājas Universitāti, Ventspils Augsto tehnoloģiju parku, Kurzemes Biznesa inkubatoru un Ventspils Augstskolas Attīstības fondu. Projekta īstenošanas periods ir trīs gadi, t.i. līdz 2022.gada 30.oktobrim. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 3 318 318.00 EUR.