Student, piesakies 6.cikla Granta pieteikumu konkursam!

Ventspils Augstskola (VeA) sadarbībā ar Liepājas Universitāti (LiepU), Ventspils Augsto tehnoloģiju parku (VATP) un Kurzemes Biznesa inkubatoru (KBI) izsludina projekta “Kurzemes inovāciju granti studentiem” (Nr.1.1.1.3/18/A/004)  6. cikla Granta pieteikumu konkursu.

Projekta “Kurzemes inovāciju granti studentiem” jeb KInGS mērķis ir sekmēt un attīstīt studējošo inovāciju spēju, uzņēmīgumu, uzņēmējspēju, sabiedrībai vai tās daļai nozīmīgu problēmu risināšanu, kā arī augstskolu un studējošo sadarbību stiprināšanu ar komersantiem.

Projekta mērķa grupa ir visu līmeņu un programmu studējošie augstākās izglītības institūcijās, kā arī koledžu, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamie (vecumā no 18 gadiem).

Ko Tu iegūsi, piedaloties KInGS?

Finansiālu un materiālu atbalstu idejas realizācijai vai izpētei līdz 11 127 EUR;

– Jaunus kontaktus un ideju domubiedrus;

Stipendiju līdz 200 EUR un doktorantiem līdz 218 EUR;

– Kompetentu un profesionālu darba vadītāju;

– Iespēju konsultēties pie Latvijā atpazīstamiem speciālistiem – mentoriem;

-Iespēju piedalīties tīklošanās un motivācijas pasākumos, apmācībās un semināros Ventspilī un Liepājā;

– Iespēju pretendēt naudas balvai.

KĀPĒC PIETEIKTIES?

  1. Izvēlies vienu no attīstības virzieniem:

A. Pētniecība jeb Studentu laboratorija

Izaicinājums: Pētnieciski ietilpīgs process definētas problēmas risināšanai ar mērķi izstrādāt jaunas tehnoloģijas, produktu, procesu vai pakalpojumu, kur idejas vai problēmjautājuma autors ir komersants.

B. Biznesa idejas pirms-inkubācija jeb Start-Up skola

Izaicinājums: potenciālā biznesa izveide un/vai attīstība (studentu pirms-inkubators), kur idejas autors ir students. Uzdevums: izpētīt un attīstīt jaunu produktu vai pakalpojumu.

2. Piesakies vienam no pieejamiem finanšu atbalstiem:

“Mazais” grants – atbalsts sākotnējās izpētes veikšanai. Process problēmu noteikšanai un risinājuma izstrādei, vai tirgus izpēte, risku analīze, biznesa plāna izstrāde – 2 596 EUR apmērā

“Lielais” grants – Atbalsts augstākas gatavības līmeņa idejas attīstīšanai vai praktiskās darbības risinājuma/ produkta/ prototipa vai pakalpojuma izstrādei – līdz 11 127 EUR apmērā

Piesakies KInGS projekta 6.cikla Granta pieteikumu konkursam līdz 17.11.2021.

Informāciju par to kā pieteikties KINGS projektam meklē mūsu mājas lapā https://inovacijugranti.lv/, facebook lapā www.facebook.com/Kurzemesgranti, vai arī  raksti mums kings@inovacijugranti.lv

Projekta partneri: Ventspils Augstskola (VeA), Ventspils Augsto tehnoloģiju parks (VATP), Liepājas Universitāte (LiepU), Kurzemes Biznesa inkubators (KBI), Ventspils Augstskolas attīstības fonds.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 3 318 318.00 EUR. 75% no projekta finansējuma nodrošina ERAF.