Aicinām iesniegt nozarēm svarīgas problēmsituācijas un izaicinājumus

Aicinām uzņēmumus, valsts organizācijas, pašvaldības, slimnīcas, izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas un citas iestādes iesniegt savas problēmsituācijas un izaicinājumus  KInGS projekta (Nr.1.1.1.3/18/A/004)  ideju bankai līdz  30.10.2021.

Pēc problēmsituāciju apkopošanas un uzsaukuma studentiem tiks izveidotas komandas. Lai garantētu vislabākā rezultāta izstrādi, problēmsituāciju iesniedzējiem lūdzam izvirzīt arī mentoru, kas komandu konsultēs darba procesā. Izstrādes process notiks 6 mēnešu gara periodā, studentu komandām strādājot kopā ar mentoriem, ekspertiem un izaicinājumu devējiem.

Rezultāts būs reāli, praktiski ieviešami risinājumi uzņēmumos, organizācijās, valsts un pašvaldību institūcijās. Visur, kur ir problēma un tai vajag atrast atbildi, saliekot kopā idejas, rīkus, prātus, pieredzi. Ideju bankas pieteikumu forma ir aizpildāma KInGS mājaslapā https://inovacijugranti.lv/pieteikuma-forma.

KĀPĒC IESNIEGT?

  • Uzņēmuma definētās problēmsituācijas un izaicinājuma izpēte/attīstīšana (studentu komanda kopā ar darbu vadītāju);
  • Cieša sadarbība ar mācību iestādi – topošie atbilstoši izglītoti speciālisti industrijas/nozares vajadzībām;
  • Iespēja konsultēties pie Latvijā atpazīstamiem speciālistiem – mentoriem.

KO IEGŪST SABIEDRĪBA?

  • Palielināsies komersantu skaits, kuri sadarbojas ar mācību iestādēm, attīstot industrijai atbilstošas mācību programmas un metodes;
  • Palielināsies studējošo nodibināto veiksmīgo jaunuzņēmumu skaits
  • Tiks radītas un aizpildītas jaunas darba vietas ar pievienoto vērtību
  • Radīsies jaunas iespējas piesaistīt ārējās investīcijas pilsētai un reģionam
  • Sadarbojoties ar nozares ilggadējiem speciālistiem, viņu pieredze tiks pārnesta uz studentiem jau studiju laikā

Ventspils Augstskola (VeA) sadarbībā ar Liepājas Universitāti (LiepU), Ventspils Augsto tehnoloģiju parku (VATP), Kurzemes Biznesa inkubatoru (KBI) Ventspils Augstskolas attīstības fonds (VAAF) izsludina projekta “Kurzemes inovāciju granti studentiem” 5. cikla Granta pieteikumu konkursu.

Projekta “Kurzemes inovāciju granti studentiem” jeb KInGS mērķis ir sekmēt un attīstīt studējošo inovāciju spēju, uzņēmīgumu, uzņēmējspēju, sabiedrībai vai tās daļai nozīmīgu problēmu risināšanu, kā arī augstskolu un studējošo sadarbību stiprināšanu ar komersantiem.

Projekta mērķa grupa ir visu līmeņu un programmu studējošie augstākās izglītības institūcijās, kā arī koledžu, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamie (vecumā no 18 gadiem).

Sīkākā informācija par sadarbību ar KInGS projektu  meklē mūsu mājas lapā kings@inovacijugranti.lv vai raksti uz gvido.grinbergs@veafonds.lv.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 3 318 318.00 EUR. 75% no projekta finansējuma nodrošina ERAF.