“Studentu laboratorijas “Granta pieteikumu izskatīšanas rezultāti

Komisija pieņēma lēmumu atbalstīt šo komandu idejas:

Mob App UX

Spēka sports

Natrix

Follow me

CryoControl

SatTrack

Ventspils Info App

Optics

Good Mood Food

Grāmatvedības procesu automatizācija