Jaunie uzņēmēji saņem grantus savas uzņēmējdarbības attīstīšanai

22. un 23. aprīlī aizritēja noslēgums ES līdzfinansētā projekta (Nr.1.1.1.3/18/A/004) “Kurzemes inovāciju granti studentiem” jeb “KInGS” ceturtajam ciklam un labākās studentu komandas sadalīja 10 tūkstošus eiro lielo balvu fondu sabiedrībai svarīgo jautājumu risināšanai un studentu biznesa ideju attīstīšanai.

Par naudas balvām cīnījās 38 komandas. No tām, 21 komanda “KInGS” projekta “Studentu laboratorijās” attīstīja risinājumus jau definētām problēmām, ar kurām saskaras komersanti. Vēl 17 komandas piedāvāja savas biznesa idejas “Start-up skolā”. Studenti pārstāvēja dažādas Latvijas izglītības iestādes, bet galvenokārt Ventspils Augstskolu un Liepājas Universitāti.

Ņemot vērā lielo komandu skaitu, šajā reizē vērtēšana un balvas tika sadalītas atsevišķi Ventspils un Liepājas reģionam. 22. aprīlī noslēguma pasākumā no Liepājas reģiona bija 8 “Studentu laboratorijas” un 8 “Start-up skolas” komandas. 23. aprīlī savu darbu komisijai prezentēja komandas no Ventspils reģiona: 13 “Studentu laboratorijas” un 9 “Start-up skolas” komandas.

Studentu komandas vērtēja “KInGS” atlases komisija, un tās sastāvā bija projekta partneru pārstāvji t.i. Ventspils Augstskolas, Liepājas Universitātes, Kurzemes Biznesa inkubatora, Ventspils Augsto tehnoloģiju parka un Ventspils Augstskolas Attīstības fonda pārstāvji, kā arī pieaicinātie nozares eksperti.

Liepājas reģiona uzvarētāji:

Start-up skola:

1. vieta un naudas balva 2000 EUR – Tolik Corporation studentu komanda, kas attīstīja mobilās aplikācijas “myCardly” izstrādi, kas sevī ietver lojalitātes kartes un zīmogu kartiņas digitālā formātā un ļautu maziem un vidējiem uzņēmumiem ātri un bez lielām izmaksām izveidot lojalitātes programmu savam uzņēmumam.

2. vieta un naudas balva 750 EUR – Veganmilk studentu komanda, kas attīstīja ideju par augu izcelsmes dzērienu ražošanas uzsākšanu.

3. vieta un naudas balva 750 EUR – Sintija Dance Fitness Online studentu komanda, kas attīstīja ideju par online fitnesa treniņu nodrošināšanu , lai ikvienam interesentam būtu iespēja pareizi vingrot sev ērtā laikā un vietā.

Studentu laboratorija:

1. vieta un naudas balva 900 EUR – Louvre mārketings studentu komanda  , kas izstrādāja produkta pārdošanas plānu starptautiskā tirgū.

2. vieta un naudas balva 325 EUR – MGS Factory Produkts studentu komanda, kas pētija produkta elektrifikācijas iespējas, atbilstoši tirgus prāsībam .

3. vieta un naudas balva 275 EUR – Baltu koks studentu komanda, kas izstradāja un veica mārtketinga aktvitātes jaunā zīmolā virzīšanai un atpazīstamībai tirgū.

Ventspils reģiona uzvarētāji:

Start-up skola:

1. vieta un naudas balva 1300 EUR – SubliME studentu komanda, kas attīsīja ideju par sublimēto produktu ražošanas procesa uzsākšanu. 

2. vieta un naudas balva 1000 EUR – Farmore studentu komanda, kas attīstīja ideju par elektromotorizētu pašgājēja tipa iekārtu, kas ļautu laukstrādniekiem strādāt līdz pat 2 reizes efektīvāk.

3. vieta un naudas balva 700 EUR – Forestree studentu komanda komanda, kas attīstīja ideju par mežu apsaimniekošanas spēles aplikācijas izstrādi.

Studentu laboratorija:

1. vieta un naudas balva 1000 EUR – Energy edition – Mērķa tirgus studentu komanda, kas veica produkta mērķa tirgus noteikšana, izpēti un tālāko darbības virziena noteikšanu, apzinot potenciālo klientu vēlmes un vajadzības esošā produkta tirgū.

2. vieta un naudas balva 600 EUR – Mob App studentu komanda, kas veica dizainu izstrādi mobilām aplikācjām.

3. vieta un naudas balva 400 EUR – Prosol studentu komanda, kas veica elektromagnētiskās saderības pētījuma rezultātu apkopošanu un interpretēšanu.

Atzīnīgi tika novērtētas arī pārējās komandas, kuras ieguldījušas savu darbu  sešu mēnešu garumā, lai attīstītu savas idejas.

Projektu realizē Ventspils Augstskola sadarbībā ar Liepājas Universitāti, Ventspils Augsto tehnoloģiju parku, Kurzemes Biznesa inkubatoru un Ventspils Augstskolas Attīstības fondu. Projekta kopējais ilgums ir trīs gaidi, t.i. līdz 2022.gada rudenim. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 3 318 318.00 EUR.75% no projekta finansējuma nodrošina ERAF. Tā mērķis ir veicināt, lai jaunieši pēc iespējas agrāk apzina savas spējas un prasmes iesaistīties reālas dzīves problēmu risināšanā, radot jaunas inovācijas.