Svarīga informācija!

Sakarā ar to ka ir saņemti neapredzēti daudz pieteikumi ideju bankai abiem virzieniem ir nolemts, granta pieteikumu izskatīšanu 4. cikla ietvaros izdalīt pa Projekta virzieniem, līdz ar to informējam, ka Start-up skolas granta pieteikumu prezentēšana un izskatīšana notiks 28.09.2020 Ventspilī, Biznesa atbalsta centrs telpās, 3. stāvā un 29.09.2020 Liepājā, Kurzemes biznesa inkubatora telpās, 4. stāvā Vecā ostmala 24.

Savukārt, Studentu laboratorijas pieteikumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2.10.2020 un  pieteikumu prezentēšana un izskatīšana notiks 5.10.2020 attālināti, Zoom video platformas vidē.