Piesakies projektam “Kurzemes inovāciju granti studentiem”

Ventspils Augstskola (VeA) sadarbībā ar Liepājas Universitāti (LiepU), Ventspils Augsto tehnoloģiju parku (VATP) un Kurzemes Biznesa inkubatoru (KBI) īsteno vērienīgu uzņēmējdarbības projektu “Kurzemes inovāciju granti studentiem” (Nr.1.1.1.3/18/A/004).

Projekta “Kurzemes inovāciju granti studentiem” jeb KInGS mērķis ir sekmēt un attīstīt studējošo inovāciju spēju, uzņēmīgumu, uzņēmējspēju, sabiedrībai vai tās daļai nozīmīgu problēmu risināšanu, kā arī augstskolu un studējošo sadarbību stiprināšanu ar komersantiem. Projekta galvenā un vienīgā mērķa grupa ir visu līmeņu un programmu studējošie augstākās izglītības institūcijās, kā arī koledžu, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamie (vecumā no 18 gadiem).

Ko Tu iegūsi, piedaloties KInGS?

– Jaunus kontaktus un ideju domubiedrus;

– Stipendiju līdz 200 EUR un doktorantiem līdz 218 EUR;

– Kompetentu un profesionālu darba vadītāju;

– Iespēju konsultēties pie Latvijā atpazīstamiem speciālistiem – mentoriem;

– Finansiālu un materiālu atbalstu idejas realizācijai vai izpētei;

-Iespēju piedalīties tīklošanās un motivācijas pasākumos, apmācībās un semināros Ventspilī un Liepājā;

– Iespēju pretendēt uz galveno balvu.

Kā tas notiks?

 1. Izvēlies ideju no Ideju bankas (https://inovacijugranti.lv/ideju-banka/) piedāvātajiem komersantu vai mācību iestādes problēmjautājumiem vai iesniedz pats savu ideju.
 2. Aizpildi savu idejas pieteikumu Studentu laboratorijā vai Start-Up skolā un sūti uz kings@inovacijugranti.lv.
 3. Izveido savu komandu vai darbojies viens. Ja vēlies darboties komandā, bet vēl neesi atradis domubiedrus, tad mēs palīdzēsim to izdarīt!
 4. Iesniedz granta pieteikumu drukātā formā vai elektroniski parakstītu un sūti uz kings@inovacijugranti.lv.
 5. Pēc granta pieteikuma saņemšanas komisija to izskata un lemj par stipendijas piešķiršanu un iespēju pretendēt uz galveno balvu. Ar granta pieteikumu vērtēšanas kritērijiem var iepazīties mūsu mājas lapā(https://inovacijugranti.lv/grantu-konkursu-dokumentacija-un-veidlapas/).
 6. Noslēdz līgumu par rezultātu sasniegšanu un stipendijas piešķiršanu Tev sešu mēnešu periodam.
 7. Kopā ar darba vadītāju un komandas biedriem strādāsiet pie iesniegtā mērķa sasniegšanas.
 8. Starpaizstāvēšana – pēc trīs mēnešiem notiks pirmā starprezultātu prezentācija komisijai, kur tā lems par stipendijas piešķiršanu un dalību projektā turpmākajiem trim mēnešiem.
 9. Komandas darbs – kopā ar darba vadītāju un komandas biedriem strādāsiet pie iesniegtā mērķa sasniegšanas.
 10. Pēc sešu mēnešu darba notiks rezultātu prezentēšana komisijai, kurā ikviena komanda pretendēs uz galveno balvu. Paralēli darbam visu 6 mēnešu laikā plānoti vismaz 6 tīklošanās un motivācijas pasākumi un semināri, kas norisināsies gan Ventspilī, gan Liepājā.

Kā pieteikties? Izvēlies:

 1. Pētniecība jeb Studentu laboratorija

Izaicinājums: pētnieciski ietilpīgs process definētas (zināmas/konkrētas) problēmas risināšanai ar mērķi izstrādāt jaunas tehnoloģijas, produktu, procesu vai pakalpojumu. Uzdevums: izprast problēmu un rast tai risinājumu, izmantojot pētījumu metodes.

Darbs: praksē pielietojot zināšanas, tās nostiprināt un radīt reālu rezultātu.

Rezultāts: nozarēm un komersantiem svarīgo problēmjautājumu risināšana.

Pieteikuma formas ideju bankai ir grantam: (https://inovacijugranti.lv/grantu-konkursu-dokumentacija-un-veidlapas/).

 1. Biznesa idejas pirms-inkubācija jeb Start-Up skola

Izaicinājums: potenciālā biznesa izveide un/vai attīstība (studentu pirms-inkubators). Uzdevums: izpētīt un attīstīt jaunu produktu vai pakalpojumu.

Darbs: praksē pielietojot teoriju, nostiprināt zināšanas un radīt reālu rezultātu. Sasniedzamais rezultāts: jauns uzņēmums (Start-up), kas varētu pretendēt uz inkubatora, Altum vai investora atbalstu vai komercializējams produkts (prototips, know-how, patentējams rezultāts).

Pieteikuma formas ideju bankai ir grantam: (https://inovacijugranti.lv/grantu-konkursu-dokumentacija-un-veidlapas/).

Pieteikumi ideju bankai un grantam ir iesniedzami: līdz 31.12.2019

Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā https://inovacijugranti.lv/, facebook lapā www.facebook.com/Kurzemesgranti, vai arī raksti mums kings@inovacijugranti.lv

Projekta partneri: Ventspils Augstskola (VeA), Ventspils Augsto tehnoloģiju parks (VATP), Liepājas Universitāte (LiepU), Kurzemes Biznesa inkubators (KBI), Ventspils Augstskolas attīstības fonds.